Żydowskie Towarzystwo Artystyczno-Literackie

Żydowskie Towarzystwo Artystyczno-Literackie we Lwowie. Powstało w 1927 z przekształcenia Żydowskiego Tow. Muz. i połączenia z Towarzystwem „Sztuka”. Miało orkiestrę symfoniczną pod dyr. J. Weinbergera, a następnie M. Horowitza oraz orkiestrę salonową, początkowo pod dyr. E. Wahrhaftiga, a od 1936 – R. Moreckiego oraz chór pod dyr. I. Heilmana, a następnie I. Deutscha.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.