Żydowskie Towarzystwo Literacko-Muzyczne „Hazomir” w Kielcach

Żydowskie Towarzystwo Literacko-Muzyczne „Hazomir” w Kielcach – powstało w 1908. Od 1909 posiadało orkiestrę i chór pod dyr. J. Hirszowicza.

M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918–1939), Kielce 1993.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.