Żydowskie Towarzystwo Muzyczne „Hazomir” w Łucku

Żydowskie Towarzystwo Muzyczne „Hazomir” w Łucku – w l. 30. XX w. chórem dyrygował M. Zyskind.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.