Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie

Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie – jednym z założycieli i długoletnim prezesem był H. Apte. Przy Tow. istniał chór męski i mieszany, orkiestra kameralna i symfoniczna. Od 1930 istniała też Szkoła Muz. Dyrygentami byli P. Anhalt, I. Lust i S. Schleichkorn.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.