Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Warszawie

Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Warszawie – założone w 1933 w celu propagowania muzyki żydowskiej i popierania młodych talentów muz. wśród Żydów. Miało orkiestrę symfoniczną, którą dyrygowali: I. Szajewicz, M. Neuteich, J. Bard, oraz chór mieszany pod dyr. I. Gladsteina i L. Wajnera. Zespoły te występowały w sali kina Sfinks oraz w Teatrze Nowości.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.