Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „Harfa” w Łodzi

Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „Harfa” w Łodzi – założone w 1907 z inicjatywy osób związanych z Bundem. Rozpoczęło działalność w marcu 1908. Dyrygentem orkiestry i chórów był m.in.: M. Bensman.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.