Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Przemyślu

Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Przemyślu – przy Tow. istniały kursy muz.

R. Żebrowski, Z. Borzymińska, Po-lin. Kultura Żydów polskich w XX wieku (zarys), Warszawa 1993.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.