Żydowskie Towarzystwo Oświatowe (WILBIG) w Wilnie

Żydowskie Towarzystwo Oświatowe (WILBIG) w Wilnie – przy Tow. zorganizowano w 1926 reprezentacyjny chór, który przez wiele lat pozostawał pod dyr. A. Sliepa. Znany był pod nazwą WILBIG-chor. Występował często na koncertach, czasem z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, m.in. w Ogrodzie Bernardyńskim. Przy Tow. istniała też od 1928 orkiestra mandolinowa pod dyr. Chaima Lichtsona.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.