Żydowskie związki zawodowe

żydowskie związki zawodowe – niemal od początku istnienia ruchu robotniczego powstawały odrębne żydowskie związki zawodowe. Pierwsze utworzyli emigranci rosyjskich we Francji w latach 70-tych XIX wieku. Przyczyny były rozmaite: językowe, religijne (zakaz pracy w sobotę) oraz niechęć chrześcijańskich właścicieli przedsiębiorstw do przyjmowania do pracy Żydów. W Polsce w latach 20-tych ta ostatnia kwestia była najważniejszym problemem żydowskiego ruchu związkowego (walka z tzw. gettem pracy). W latach 30-tych, w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, związki zawodowe prowadziły intensywnie działalność samopomocową poprzez udzielanie pożyczek i kredytów; największą organizacją kredytową była Centrala Kas Bezprocentowych. Najsilniejszym związkiem zawodowym w Polsce była Centrala Związku Kupców, która utrzymywała także kilka szkół handlowych. Związki zawodowe stanowiły pole rywalizacji między robotniczymi partiami żydowskimi, zwłaszcza Bundem a Poalej Syjon Lewicą.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.