Żydzi polscy w wojskach państw zaborczych w I wojnie światowej

Żydzi polscy w wojskach państw zaborczych w I wojnie światowej: W okresie I wojny światowej Żydzi (mężczyźni), tak jak wszyscy obywatele, byli zobowiązani do służby wojskowej i podlegali przymusowemu poborowi. W armii niemieckiej walczyło ok. 100 tys. Żydów (stanowili oni 1,1% całego wojska), w wojsku carskim ok. 500 tys., zaś w armii Austro-Węgier około 300 tys.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.