Na przełomie lat 20 i 30-tych doszło do oficjalnego rozłamu w Organizacji Syjonistycznej. Jej radykalni członkowie utworzyli na początku lat 30-tych Organizację Syjonistów-Rewizjonistów „Brith Hacohar”. Błaszkowski oddział powstał 10 listopada 1932 r. Pierwszym prezesem został Abram Truskolski, a zarząd tworzyli: Dawid Lejzor Pajkit, Mojżesz Kołton, Lejb Rozenfeld, Chaim Lajzer, Jakób Taube, Fiszek Michalewicz, Chaim Szyller[1.1]. Członkowie wywodzili się gównie z warstwy mieszczańskiej, byli to kupcy, biuraliści i rzemieślnicy. Zgodnie ze statutem celem organizacji było działanie na rzecz odbudowy państwa żydowskiego bez względu na przynależność klasową i poglądy społeczne. W 1936 r. wyłoniono nowy zarząd w składzie: Abram Truskolski - przewodniczący, Chaim Lejzer Szyller, Abram Szuchter, Icek Noach Zajf, Jakób Zalc[1.2]. W roku tym zrzeszonych było 28 rewizjonistów. W dwa lata później skład zarządu ponownie się zmienił, funkcję swą zachował A. Truskolski, oprócz niego w zarządzie zasiadali: Abram Szuchter, Icek Noach Zajf, Mosze Markowicz, Jakób Zalc[1.3]. W roku tym organizacja zrzeszała 24 członków. Tymczasowa siedziba "Birth Hacohar" znajdowała się na Pl. R. Traugutta 27.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 67-68
  • [1.2] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 68
  • [1.3] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 68