W 1931 r. do Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Tarbut" w Błaszkach należało 30 osób[1.1]. Stowarzyszenie znajdowało się pod wpływami syjonistycznymi. W zarządzie zasiadali: Lejzer Madowicz - prezes (syjonista), Szlomo Nute Sztajer - skarbnik (syjonista), Hersz Abysz Giersz - wiceprezes (syjonista), Ryfka Fajerman - sekretarz (syjonistka), Abraham Leib Brombart - gospodarz (syjonista)[1.1.1]. Członkami byli przeważnie młodzi ludzie, którzy chcieli posługiwać się własnym językiem i spędzać czas w gronie współwyznawców. Tarbut było także organizacją oświatową, choć w Błaszkach nie udało się utworzyć szkoły hebrajskiej. Działalność stowarzyszenia ograniczała się przede wszystkim do organizacji kursów wieczorowych języka hebrajskiego.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 72
  • [1.1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 72