W Błaszkach działało Stowarzyszenie "Kultur Liga", które znajdowało się pod silnymi wpływami Bundu i przez niego było finansowane. Celem stowarzyszenia był rozwój żydowskiej kultury oraz wszelkiej jej przejawów: literatury, sztuki, muzyki, teatru itd. Kultur Liga za cel stawiała sobie także pomoc w tworzeniu i utrzymaniu wszelkich instytucji kulturalno-oświatowych. W 1931 r. do stowarzyszenia należało 20 członków. W skład zarządu wchodzili: Chaim Jakób Zalc - prezes (były członek Związku Niefachowych Robotników Żydowskich, bezpartyjny), Boruch Wolf - sekretarz (były członek Związku Niefachowych Robotników Żydowskich, bezpartyjny), Szlama Luel - skarbnik (syjonista), Chaja Kohn (bezpartyjna), Szyje Dziubas (były członek Związku Niefachowych Robotników Żydowskich, bezpartyjny)[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 73