W 1920 r. powstał błaszkowski oddział Związku Rzemieślników Żydów w Polsce. Jego celem była obrona ekonomicznych interesów zrzeszonych. W 1938 r. Związek liczył 35 członków[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 48