W 1928 r. w Błaszkach powstało Stowarzyszenie Dobroczynne "Gemiłus Chesed" - Kasa Bezprocentowa. Siedziba stowarzyszenia mieściła się przy ul. Dobrej 2. W działalność "Gemiłus Chesed" zaangażowani byli czołowi działacze Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Błaszkach. Zgodnie ze statutem członkiem mogła zostać każda osoba wyznania mojżeszowego, która ukończyła 21 lat i została wprowadzona przez dwóch członków. Celem stowarzyszenie było niesienie pomocy ubogim błaszkowskim Żydom, udzielanie bezprocentowych pożyczek na odbudowie warsztatów pracy zniszczonych przez wojnę lub klęski żywiołowe, zabezpieczenie bytu tychże warsztatów zagrożonych przesileniami gospodarczymi, jak również pomoc na wypadek choroby lub śmierci właściciela. Było to stowarzyszenie charytatywne, nie pobierało odsetek od niewielkich pożyczek udzielanych niezamożnym handlarzom i rzemieślnikom. W 1929 r. stowarzyszenie liczyło 156 członków, zarząd tworzyli: kupiec Abram Icek Huberman - przewodniczący, trepiarz Abram Lejb Kawa - zastępca przewodniczącego, piekarz Dawid Węgrowski - kasjer, kupiec Mojsie Kwasch, zegarmistrz Szulim Wolf Goździk, szewc Benjamin Szlomo Szwarc, kupiec R. Lejzer Elkan, kupiec Mojsje Pajkart oraz krawiec Benjamin Rokman[1.1]. W w dn. 29.01.1933 r. na walnym zebraniu Abys Hersz Gierszt zarzucił dotychczasowemu zarządowi nadużycia - w kasie brakowało 1200 zł. W celu zabezpieczenia stowarzyszenia przez takimi sytuacjami skład zarządu powiększono do 9 osób, powołano 9 zastępców i 3 członków komisji rewizyjnej. W 1934 r. "Gemiłus Chesed" zrzeszało 107 osób, a z pomocy korzystały 254 żydowskie rodziny[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 76
  • [1.2] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 77