W 1934 r. powstało Stowarzyszenie dla Rozwoju Pracy Rolnej i Przemysłu Nakładczego (Chałupniczego) Wśród Żydów - "Agroid Błaszkowski". Założycielami stowarzyszenia byli: Josef Huberman, Abram Icek Ajzner, Manja Herszlikowicz. Cel organizacji został określony w jej nazwie. Dążyło do krzewienia pracy rolnej i przemysłu wśród Żydów.[1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 77