Skład zarządu w 1931 r.:

  • Madowicz Lejzer - prezes (syjonista)
  • Sztajer Szlomo Nute - skarbnik (syjonista)
  • Giersz Hersz Abysz - wiceprezes (syjonista)
  • Fajerman Ryfka - sekretarz (syjonistka)
  • Brombart Abraham Leib - gospodarz (syjonista)[1.1]
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001, s. 72