Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
NN […]erger
Miejsce: Cieszowa
Datowanie: Brak daty
Nazwisko: […]erger
Imię: NN
Imię ojca: Szalom
Kraj pochówku: Polska
Miejsce pochówku: Cieszowa
Dodatkowe informacje: Żył 84 lat
Źródła: Projekt Pamięć w Kamieniu
In order to properly print this page, please use dedicated print button.