Fragmenty Tory, które umieszcza się w mezuzie, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa (6:4-9 oraz 11:13-21). Brzmią:

Słuchaj Izraelu! Haszem Bóg nasz, Haszem jest Jedyny.

Będziesz miłował Haszem Boga twego,

z całego serca swego i z całej duszy swojej

i z całej siły swojej.

Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,

będą na twoim sercu. Będziesz je wpajał twoim dzieciom

i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu,

idąc drogą, kładąc się i wstając.

I przywiążesz je jako znak do swojej ręki

i będą między twoimi oczyma,

i napiszesz je na bramach i na odrzwiach domu twego.

Po drugiej stronie znajduje się zaś określenie Boga, Szadaj (hebr. Wszechmogący).

 

Drukuj