Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Gitman Chęciński
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Chęciński
First name: Gitman
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8757. Emigracja kontynentalna 1928 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szulim Ejzenberg
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Ejzenberg
First name: Szulim
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Nachman Wajsman
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Wajsman
First name: Nachman
Residence location: Pińczów
Emigration state: British Mandate of Palestine
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Fajnsztat
Location: Pińczów
Dating: 1908
Surname: Fajnsztat
First name: Ruchla
Birth date: 1908
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Abella
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Abella
First name: Sura
Second first name: Jentla
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Lejbuś Erlich
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Erlich
First name: Lejbuś
Second first name: Efroim
Residence location: Pińczów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszla Herszkowicz
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Herszkowicz
First name: Herszla
Residence location: Pińczów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Wajc
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Wajc
First name: Abram
Second first name: Jankiel
Residence location: Pińczów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Chęcińska
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Chęcińska
First name: Chaja
Second first name: Estera
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moszek Zalcman
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Zalcman
First name: Moszek
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jankiel Buchbinder
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Buchbinder
First name: Jankiel
Residence location: Pińczów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Icek Chęciński
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Chęciński
First name: Icek
Second first name: Mendel
Residence location: Pińczów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moszek Fiszliński
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Fiszliński
First name: Moszek
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Lejbuś Erlich
Location: Pińczów
Dating: 1.09.1928
Surname: Erlich
First name: Lejbuś
Second first name: Efroim
Residence location: Pińczów
Emigration date: after 09.1928
Emigration state: Argentine
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szapsia Karmioł
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Karmioł
First name: Szapsia
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Abela
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Abela
First name: Małka
Second first name: Laja
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Marja Abela
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Abela
First name: Marja
Second first name: Rywka
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Abela
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Abela
First name: Szmul
Second first name: Lejzor
Residence location: Pińczów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Tauba Chęcińska
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Chęcińska
First name: Tauba
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Hema Jakubowicz
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Jakubowicz
First name: Hema
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.