• Annopol-Rachow, [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, S. Spector, G. Wigoder (eds.), vol.1, 2001, 46-47.
  • M. Bieniek, Mniejszości religijne w powiecie kraśnickim, „Regionalista”, 2005.
  • P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, 1990.
  • E. Maj, Struktura zawodowa mieszkańców Annopola w latach 1918–1939. Based on demographic research, „Regionalista” , 2002.
  • Rachov/Annopol, pirkei edut we-zikaron, Sz. Nican (ed.), 1978, [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1474 [Accessed 28 November 2013].
  • W. Szymanek, Z dziejów miasta Annopol, „Regionalista”,  2000.
  • W. Szymanek, Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474–1975, 2003.
  • A. Trzciński, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, 1990.
  • S. Warchoł,  Nazwy miast Lubelszczyzny, 1964.
Print