Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaja Leszczyńska
Location: Łódź
Dating: 1913
Surname: Leszczyńska
First name: Chaja
Birth date: 1913
Residence location: Łódź
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Lejzerowicz
Location: Łódź
Dating: 29.01.1882
Surname: Lejzerowicz
First name: Rywka
Birth date: 29.01.1882
Birth location: Piotrków Trybunalski
Father first name: Moszek
Mother first name: Szyfra
Mother maiden surname: Goldblum
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Józef Kandel
Location: Łódź
Dating: 21.12.1904
Surname: Kandel
First name: Józef
Birth date: 21.12.1904
Birth location: Łódź
Father first name: Szul
Mother first name: Estera
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Rawin
Location: Łódź
Dating: 1887
Surname: Rawin
First name: Dawid
Birth date: 1887
Father first name: Abram
Mother first name: Ita
Residence location: Łódź
Partner first name: Perla
Partner maiden surname: Kerszenbaum
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Róża Ryder
Location: Łódź
Dating: 8.06.1903
Surname: Ryder
First name: Róża
Birth date: 8.06.1903
Birth location: Łódź
Father first name: Aron
Mother first name: Chanzja
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moszek Kac
Location: Łódź
Dating: ca. / around 1881
Surname: Kac
First name: Moszek
Second first name: Mendel
Birth date: ca. / around 1881
Father first name: Mordka
Mother first name: Rywka
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izaak Fabieliński
Location: Łódź
Dating: 18.03.1876
Surname: Fabieliński
First name: Izaak
Birth date: 18.03.1876
Birth location: Mokstow
Father first name: Chaskal
Mother first name: Chaja
Mother second first name: Liba
Residence location: Łódź
Wedding date: 18.03.1876
Wedding location: Białystok
Partner first name: Chaja
Partner maiden surname: Pawłowicka
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Nison Blumin
Location: Łódź
Dating: 5.03.1863
Surname: Blumin
First name: Nison
Birth date: 5.03.1863
Birth location: Homel
Mother first name: Fruma
Mother maiden surname: Moglin
Residence location: Łódź
Wedding date: 5.03.1863
Wedding location: Łódź
Partner first name: Judasia
Partner maiden surname: Fiszerow
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aron Ryder
Location: Łódź
Dating: 1872
Surname: Ryder
First name: Aron
Birth date: 1872
Birth location: Kamieniec Podolski
Father first name: Srul
Mother first name: Syma
Mother maiden surname: Brunstein
Residence location: Łódź
Wedding date: 1.01.1872
Wedding location: Kamieniec Podolski
Partner first name: Chanzja
Partner maiden surname: Rojzman
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 40. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Frenkiel
Location: Łódź
Dating: 15.11.1871
Surname: Frenkiel
First name: Dawid
Birth date: 15.11.1871
Birth location: Rotnica
Father first name: Zelman
Mother first name: Doba
Mother maiden surname: Frenkl
Residence location: Łódź
Partner first name: Basia
Partner maiden surname: Lewin
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Borys Drabkin
Location: Łódź
Dating: 21.11.1893
Surname: Drabkin
First name: Borys
Birth date: 21.11.1893
Birth location: Łódź
Father first name: Hillel
Mother first name: Margola
Residence location: Łódź
Partner first name: Emma
Partner second first name: Miriam
Partner maiden surname: Link
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dina Hurwicz
Location: Łódź
Dating: 4.07.1909
Surname: Hurwicz
First name: Dina
Birth date: 4.07.1909
Birth location: Dyneburg
Father first name: Icek
Mother first name: Anna
Mother other first names: Salomin
Residence location: Łódź
Other residence location: Piotrków Trybunalski
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Berkal
Location: Łódź
Dating: 15.08.1902
Surname: Berkal
First name: Estera
Second first name: Gitla
Birth date: 15.08.1902
Birth location: Łódź
Father first name: Abram
Mother first name: Mary
Mother maiden surname: Lewit
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Wolf Szwarc
Location: Łódź
Dating: 1.07.1909
Surname: Szwarc
First name: Wolf
Birth date: 1.07.1909
Birth location: Łódź
Father first name: Fiszel
Mother first name: Rejzla
Mother maiden surname: Lewi
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aron Wachs
Location: Łódź
Dating: ca. / around 1866
Surname: Wachs
Other surname: Waks
First name: Aron
Second first name: Mojżesz
Other first names: Michał
Birth date: ca. / around 1866
Father first name: Lew
Mother first name: Fryma
Residence location: Łódź
Profession: merchant
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 32. Nadanie obywatelstwa 1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakub Szwarc
Location: Łódź
Dating: 17.11.1877
Surname: Szwarc
First name: Jakub
Birth date: 17.11.1877
Birth location: Wjerchnie-Dnieprowsk
Father first name: Motek
Mother first name: Estera
Mother second first name: Lea
Residence location: Łódź
Wedding date: 17.11.1877
Partner first name: Sara
Partner maiden surname: Rympel
Profession: dentist
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mojżesz Plam
Location: Berdyczów
Dating: 1866
Surname: Plam
First name: Mojżesz
Birth date: 1866
Birth location: Berdyczów
Father first name: Ber
Mother first name: Pesla
Mother maiden surname: Getrod
Wedding date: 30.07.1866
Wedding location: Łódź
Partner first name: Małka
Partner maiden surname: Majerczak
Profession: tradesman
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Anna Plam
Location: Łódź
Dating: 23.02.1900
Surname: Plam
First name: Anna
Birth date: 23.02.1900
Birth location: Łódź
Father first name: Mojżesz
Mother first name: Małka
Mother maiden surname: Majerczak
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Masza Lewenson
Location: Łódź
Dating: 25.04.1869
Surname: Lewenson
Maiden surname: Kantor
First name: Masza
Birth date: 25.04.1869
Birth location: Lagory
Father first name: Hirsz
Mother first name: Hana
Mother maiden surname: Epsztajn
Residence location: Łódź
Wedding date: 25.04.1869
Partner first name: Hirsz
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Hirsz Lewenson
Location: Łódź
Dating: 1906
Surname: Lewenson
First name: Hirsz
Wedding date: 22.05.2020
Partner first name: Masza
Partner maiden surname: Kantor
Death date: 1906
Death location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 27. Nadanie obywatelstwa 1923 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.