Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaim Goldman
Location: Sosnowiec
Dating: 1910
Surname: Goldman
First name: Chaim
Birth date: 1910
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Pachter
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1902
Surname: Pachter
First name: Rywka
Birth date: ca. / around 1902
Residence location: Sosnowiec
Profession: maid
Emigration state: Belgium
Emigration location: Brussels
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Zalcberg
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1908
Surname: Zalcberg
First name: Dawid
Birth date: ca. / around 1908
Residence location: Sosnowiec
Profession: worker
Emigration state: Portugal
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Wajnryb
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1910
Surname: Wajnryb
First name: Abram
Birth date: ca. / around 1910
Mother first name: Laja
Mother second first name: Rajzla
Residence location: Sosnowiec
Emigration state: Ireland
Emigration location: Dublin
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakub Cukierman
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1.01.1879
Surname: Cukierman
First name: Jakub
Second first name: Josek
Birth date: ca. / around 1.01.1879
Residence location: Sosnowiec
Profession: tailor
Emigration state: France
Emigration location: Paris
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Cukierman
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1.01.1911
Surname: Cukierman
First name: Dawid
Second first name: Abram
Birth date: ca. / around 1.01.1911
Father first name: Jakub
Father second first name: Josek
Residence location: Sosnowiec
Emigration state: France
Emigration location: Paris
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sara Ickowicz
Location: Sosnowiec
Dating: ca. / around 1.01.1895
Surname: Ickowicz
First name: Sara
Birth date: ca. / around 1.01.1895
Residence location: Sosnowiec
Profession: maid
Emigration state: France
Emigration location: Lille
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szymon Oksenhendler
Location: Sosnowiec
Dating: No available date
Surname: Oksenhendler
First name: Szymon
Residence location: Sosnowiec
Profession: owner of the haberdashery shop
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12582. Zaświadczenia na ulgowe paszporty zagraniczne 1924-1926. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ignacy Meitlis
Location: Sosnowiec
Dating: No available date
Surname: Meitlis
First name: Ignacy
Residence location: Sosnowiec
Profession: "director of the coalmine ""Orion"""
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12097. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z Zagłębia 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Maurycy Weinreb
Location: Sosnowiec
Dating: No available date
Surname: Weinreb
First name: Maurycy
Residence location: Sosnowiec
Profession: "owner of the factory ""Decorum"""
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12097. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z Zagłębia 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abraham Adler
Location: Sosnowiec
Dating: 27.12.1892
Surname: Adler
First name: Abraham
Second first name: Dawid
Birth date: 27.12.1892
Birth location: Sosnowiec
Father first name: Jakób
Mother first name: Anna
Mother maiden surname: Posmantier
Residence location: Sosnowiec
Partner first name: Maria
Profession: owner of a department store
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 417. Sprawy paszportowe H-J 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Lewenberg
Location: Sosnowiec
Dating: 1908
Surname: Lewenberg
First name: Estera
Birth date: 1908
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Teper
Location: Sosnowiec
Dating: 1906
Surname: Teper
First name: Rywka
Birth date: 1906
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Icek Cymerman
Location: Sosnowiec
Dating: 1892
Surname: Cymerman
First name: Icek
Second first name: Chaim
Birth date: 1892
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moritz Feigenbaum
Location: Sosnowiec
Dating: 1908
Surname: Feigenbaum
First name: Moritz
Birth date: 1908
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Gitla Baum
Location: Sosnowiec
Dating: 1903
Surname: Baum
First name: Gitla
Birth date: 1903
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Siwa Frucht
Location: Sosnowiec
Dating: 1904
Surname: Frucht
First name: Siwa
Birth date: 1904
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Bajla Szwajcer
Location: Sosnowiec
Dating: 1894
Surname: Szwajcer
First name: Bajla
Birth date: 1894
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ejber Moncznik
Location: Sosnowiec
Dating: 1908
Surname: Moncznik
First name: Ejber
Birth date: 1908
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Josek Fajwlewicz
Location: Sosnowiec
Dating: 1904
Surname: Fajwlewicz
First name: Josek
Birth date: 1904
Residence location: Sosnowiec
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.