Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Etla Blumenkranc
Location: Lublin
Dating: 1887
Surname: Blumenkranc
First name: Etla
Birth date: 1887
Father first name: Wolf
Father second first name: Moszek
Residence location: Lublin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta Miasta Mogielnicy, sygn. 400. O dowodach osobistych i paszportach zagranicznych 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chana Kocen
Location: Łódź
Dating: 12.12.1870
Surname: Kocen
Maiden surname: Hirsz
First name: Chana
Second first name: Brandla
Birth date: 12.12.1870
Birth location: Lublin
Father first name: Lejba
Mother first name: Helena
Mother maiden surname: Zylberfeld
Residence location: Łódź
Wedding date: 12.12.1870
Wedding location: Warszawa
Partner first name: Wulf
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 23. Nadanie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Etla Blumenkranc
Location: Lublin
Dating: 1887
Surname: Blumenkranc
First name: Etla
Birth date: 1887
Father first name: Moszek
Father second first name: Wolf
Mother first name: Jenta
Residence location: Lublin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta Miasta Mogielnicy, sygn. 400. O dowodach osobistych i paszportach zagranicznych 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sindel Szmarman
Location: Radzymin
Dating: 25.04.1904
Surname: Szmarman
First name: Sindel
Birth date: 25.04.1904
Birth location: Lublin
Father first name: Ben
Mother first name: Trajna
Residence location: Radzymin
Profession: tailor
Emigration state: America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 255. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ajzyk Altkaufer
Location: Warszawa
Dating: No available date
Surname: Altkaufer
First name: Ajzyk
Father first name: Mendel
Residence location: Warszawa
Other residence location: Lublin
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
Ayzyk Altkaufer
Location: Warszawa
Dating: 1820
Surname: Altkaufer
First name: Ayzyk
Birth date: 1820
Father first name: Mordka
Mother first name: Fajga
Residence location: Warszawa
Other residence location: Lublin
Sources: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.