• Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, the Jewish Historical Institute in Warsaw, Warsaw 1984.
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. VI, Warsaw 1885.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Aleksander Gieysztor‘s  Pułtusk Academy of Humanites,  Pułtusk 2005.
  • Zalewski Wojciech, Aksamitowski Andrzej, Mława 1939, Altair Publishing House, Warsaw 1996.
  • Jakubowski Krzysztof, Dawid Ben Turion’s Competition named „Menora”, „Wspólnota”, no 45  from 6 November 1999.
  • Jakubowski Krzysztof, 50 spans disappeared. Robbery on the Jewish cemetery in Mława, „Tygodnik Ciechanowski”, no 11 from 16 March 1999.
  • (kj) The greatest menorah in the world, “Tygodnik Ciechanowski”, no 11 from 17 March 1998.

 

Print