Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaja Kartagener
Location: Kraków
Dating: 5.06.1883
Surname: Kartagener
Other surname: Weitz
First name: Chaja
Birth date: 5.06.1883
Birth location: Żabno
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 418. Sprawy paszportowe K-M 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Syma Kartagener
Location: Kraków
Dating: 3.09.1907
Surname: Kartagener
Other surname: Weitz
First name: Syma
Second first name: Rachela
Birth date: 3.09.1907
Birth location: Żabno
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 418. Sprawy paszportowe K-M 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Kalb
Location: Kraków
Dating: 17.02.1877
Surname: Kalb
First name: Izrael
Second first name: Wolf
Other first names: Izydor
Birth date: 17.02.1877
Birth location: Żabno
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 414. Sprawy paszportowe 1919-1920. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.