Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Nussym Chaymsohn
Miejsce: Warszawa
Datowanie: Brak daty
Nazwisko: Chaymsohn
Imię: Nussym
Imię ojca: Chaym
Miejsce pobytu: Warszawa
Inne miejsce pobytu: Ciechanowiec
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.