Judaika 

 • Grochowski P., Historia społeczności żydowskiej w Legionowie w latach 1918–1939, „Rocznik Legionowski” 2012, t. 5, ss. 72–94.
 • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 19391942 r., Warszawa 1984.
 • Janczewska M., Obozy pracy przymusowej dla Żydów na terenie dystryktu warszawskiego, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa 2007.
 • Kołodziejczyk K., Społeczność żydowska w Legionowie i jej zagłada, „Rocznik Legionowski” 2008, t. 3, ss. 108–126.
 • Kraemer J., Legionowo, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945, t. 2, cz. A, Bloomington 2012, ss. 394–395.
 • Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, red. I. Gutman, Kraków 2009.
 • Kuligowska K., Podkowa z hacelami. Zarys dziejów Zakładów Przemysłowych Podkowa S.A. Legionowo, Legionowo 2004.
 • Młynarczyk J. A., „Akcja Reinhard” w gettach prowincjonalnych dystryktu warszawskiego 1942–1943, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa 2007.
 • Skibińska A., Powroty ocalałych, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa 2007.
 • Szczepański J., Ludność żydowska w Legionowie i jej zagłada, Legionowo 2017.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX i XX wieku, Pułtusk 2005.
 • Załęczny J., Kontrowersje wokół internowania żydowskich ochotników w obozie w Jabłonnie w 1920 roku, „Rocznik Legionowski” 2015, t. 8, ss. 54–62.
 • Zilbertzan Ch., Rabbi David Zvi Hersz from Neustadt (Yablona Dynasty founder Taub), Geni [online:] https://www.geni.com/people/Rabbi-David-Zvi-Hersz-from-Neustadt-Taub/6000000006916096188 [dostęp: 07.10.2019].
Regionalia
 • Grzybowski M. M., Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku: materiały źródłowe z wizytacji kościelnych, [w:] Studia Płockie, nr 10, Płock 1982.
 • Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930, ss. 1979–1980.
 • Lewandowski A., Legionowo. Ludzie i wydarzenia, Legionowo 1999.
 • Łuczak A., Wiatr i duch. Od pięciu pokoleń w Legionowie..., Legionowo 2008.
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 – województwo stołeczne warszawskie, Warszawa 1988.
 • Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1937–1938, Warszawa 1937, ss. 423–424.
 • Strojnowska I., Legionowo moich wspomnień…, Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo [online] http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/12_strojnowska_legionowo.pdf [dostęp: 21.03.2016].
 • Stawarz A., 75-lecie powstania Legionowa, „Niepodległość i Pamięć” 1994, nr 1/1, ss. 127–140.
 • Stawarz A., Zarys dziejów Legionowa. Tom I (do 1939/40 r.), Legionowo 1994.
 • Szczepański J., Powiat legionowski na dawnej pocztówce, Legionowo 2000.
 • Szczepański J., Powiat legionowski na dawnej pocztówce: kontynuacja, Legionowo 2002.
 • Szczepański J., Powiat legionowski na dawnej pocztówce: wydawcy i serie, Legionowo 2007.
 • Szczepański J., Życie polityczne, [w:] Dzieje Mazowsza lata 1918–1939, t. 4, Pułtusk 2010.
 • Zalewski A., Zabytkowa architektura Legionowa, b. m. w. 1997.
Drukuj