Synagoga w Mosinie znajduje się przy ulicy Niezłomnych 1.

Budynek bożnicy wzniesiono w latach 1876–1890 na planie prostokąta. Podczas II wojny światowej został zdewastowany, ale zachował część oryginalnego wystroju zewnętrznego, m.in. fryz arkadowy pod gzymsem.

Po wojnie obiekt użytkowano jako sklep i magazyn. Od lat 80. XX w. gmach dawnej synagogi jest przeznaczony na cele muzealne. W 1986 r. budynek poddano częściowemu remontowi, adaptując na potrzeby Izby Muzealnej. W 1993 r. powstała tu Galeria Miejska. W 2007 r. przeprowadzono remont budynku finansowany ze środków gminnych[1.1].

Wygląd budynku po remoncie

Drukuj
Przypisy