Rok

Żydzi

Mieszkańcy miasta ogółem

Udział procentowy Żydów

1581

1150–1200

1712

65

341

19 %

1765

360

1790

ok. 233

1847

 

 

1851

55 rodzin (Olita prawobrzeżna)

 

285

114 rodzin

 

 

645

48 %

 

 

44 %

1849

 

 

1858

57 rodzin (Olita prawobrzeżna)

 

285 (Olita lewobrzeżna)

115 rodzin

 

 

620

49 %

 

 

46 %

1856

 

 

1860

62 rodziny (Olita prawobrzeżna)

 

260 (Olita lewobrzeżna)

114 rodzin

 

 

626

54 %

 

 

41 %

1868

168 (Olita prawobrzeżna)

621

27 %

1886

290 (Olita prawobrzeżna)

989

29 %

1897

481 (Olita prawobrzeżna)

 

753 (Olita lewobrzeżna)

1435

 

 

2010

34 %

 

 

37 %

1923

ok. 1715

6322

27 %

1941

ok. 2000

ok. 10 000

20 %

1989

15

 

Na podstawie:

Drukuj