W dniu 01.03.1945 r. z inicjatywy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce powstał w Otwocku Dom Dziecka im. Dawida Guzika. Znajdował się przy ul. Bolesława Prusa 11. Prowadziła go Luba Blum-Bielicka, wdowa po Abraszy Blumie. W czerwcu 1946 r. mieszkało tu 130 dzieci, natomiast w sierpniu 1949 r. – już tylko połowa z nich. Został zamknięty pod koniec 1949 roku[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Skibińska A., Powroty ocalałych, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007, s. 551; szerzej patrz: Oliwa F., Dom ocalonych dzieci w Otwocku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1986, nr 3-4 (139-140); Zawada B., Żydowski Dom Dziecka w Otwocku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 1, ss. 69–82.