Judaika
 • Motylewicz J., Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII w., [w:] Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
 • Przemysl, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, Bloomington – Indianapolis 2012, ss. 555–558.
 • Przemysl, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. II, New York 2001, ss. 1033–1035.
 • Przemysl, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 16, Detroit 2007, ss. 659–660.
 • Przemyśl, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min-hiwasdan we-ad le-ahar Szoat milhemet ha-olam ha-sznija, t. 2: Galicja ha-mizrachit, red. D. Dąbrowska, A. Wein, A. Weiss, Jeruszalajim 1980, ss. 424-440.
 • Schorr M., Żydzi w Przemyślu do końca XVIII w., Lwów 1903 [reprint 1991].
 • Sefer Przemyszel, red. A. Menczer, Tel Awiw 1964 [wersja on-line: https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-nybc313946 [dostęp: 03.09.2019]].
 • Szwic P., Szwic J., Cmentarz żydowski w Przemyślu, Przemyśl 2002.
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930.
 • Wierzbieniec W., Losy przemyskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach świadków (z Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie), „Studia Przemyskie” 1993, t. 1.
 • Wierzbieniec W., Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji, „Studia Judaica” 1998, t. 2.
 • Wierzbieniec W., Społeczność żydowska a Polacy i Ukraińcy w Przemyślu w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997.
 • Wierzbieniec W., Społeczność żydowska Przemyśla w latach 19181939, Rzeszów 1996.
 • Wierzbieniec W., Życie kulturalno-oświatowe Żydów przemyskich w okresie autonomii Galicji, [w:] Żydzi w Małopolsce, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
Regionalia
 • Karnas G., Przemyśl, Przemyśl 2012.
Drukuj