Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Zydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1829 2734 787 28,8%
1839 2967 961 32,4%
1859 5371 2035 37,9%
1879 ok. 12 000 5160 43,0%
1905 14 990 7405 49,4%
1919 33 600 11 500 34,2%
1921 28 285 10 070 35,6%
1931 38 020 10 994 38,8%
1936 43 205 11 555 26,7%
1939 45 624 11 892 26,0%
1941   15 032[1.1]  
2010 65 818    

Źródła:

  • Góral J., Kotewicz R., Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 17881900, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 44–45, 79, 125. Dane za lata 1829–1859, 1905.
  • Wachowska B., W Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa–Łódź 1980, s. 218, tabela 1, 219. Dane za lata 1919–1939.

  • Zebrowska A., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa–Łódź 1980, s. 52. Dane za rok 1879.

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] „W getcie tomaszowskim mieszkało 15032 Żydów w marcu 1941 roku. W dniach 31 X–2 XI 1942 roku nastąpiła zagłada getta. Wielu Żydów uśmiercono na miejscu, większość zaś wywieziono na stracenie do obozu koncentacyjnego w Treblince. We wrześniu 1943 roku obóz ten uległ likwidacji. Wojnę przeżyło około 500 tomaszowskich Żydów”. Za: Rudź W., W czasie II wojny światowej [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa–Łódź 1980, s. 442.