Mniej więcej na wysokości synagogi, po drugiej stronie rzeki Strwiąż i linii kolejowej, na stoku wzgórza znajduje się cmentarz żydowski. Obiekt dostępny jest dzięki dróżkom polnym, wiodącym od ul. Kolejowej. Cmentarz ten został oznaczony na austriackim planie katastralnym z 1852 roku (arkusz nr 5)[1.1].

Zajmuje powierzchnię około 0,8 ha. Jest na nim 237 nagrobków z przełomu XIX i XX wieku. Wiadomo, że część macew Niemcy zużyli do wybrukowania ulic. W 1993 i 1995 r., podczas prac remontowych, odnaleziono kilkadziesiąt z nich i przewieziono na powrót na cmentarz. W obrębie nekropolii chowano także Żydów z Krościenka, Ustianowej oraz innych okolicznych wsi.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Markt Ustrzyki Dolne in Galizien Sanoker Kreis, A. Wrarchtil, T. Entliche, rkps, wbw., 65,6 x 52, 5 arkuszy, 1:2880. AP Przemyśl, Arch. Geod., 388.