Pod datą 16 maja 1943 r. gen. Jürgen Stroop dowodzący akcją likwidacji getta warszawskiego zapisał w swoim raporcie „Żydowska dzielnica mieszkaniowa przestała istnieć”.

Przez kolejne miesiące po stłumieniu powstania w getcie pozostałości po dawnej dzielnicy żydowskiej były konsekwentnie niszczone. Ostatecznie obszar getta szczątkowego został obrócony w morze ruin.

Władka Meed w styczniu 1945 r. tak opisywała to, co zobaczyła:

Gdzieś tutaj była ulica Dzielna, a dalej Pawia, Gęsia i Nalewki. Dawniej gęsto tu było i gwarno od tłumu handlarzy i rzemieślników, od mężczyzn w garniturach i chałatach, od kobiet w chustkach i kapeluszach na głowie, młodych ludzi i dzieci. Ulice tętniły życiem i pracą. […] Nic, nic nie pozostało – tylko ziejące pustką ruiny[[Meed W., Po obu stronach muru. Wspomnienia z getta warszawskiego, Warszawa 2003, s. 304.]].

Wędrujący tym samym czasie po terenie getta Michał Zylberberg napisał, że „było tak cicho jak w grobie”[[Zylberberg M., A Warsaw Diary 1939-1942, London 1969, s. 211]]. „Jak w grobie” – bo getto stało się wielkim cmentarzyskiem, a gruzy stały się mogiłą dla tysięcy ludzi, którzy zginęli tu w czasie powstania w getcie.

Czy to możliwe, że po tak gęsto zabudowanej, tętniącej przed 1939 r. życiem dzielnicy nie pozostał żaden ślad?

Do naszych czasów przetrwały zabudowania oraz oryginalny układ ulic z terenu getta, który został wyłączony z niego latem 1942 – pojedyncze budynki przy Siennej, Śliskiej (m.in. szpital Bersohnów i Baumanów), Mariańskiej (budynek dawnej Ubezpieczalni Społecznej), Waliców, Chłodnej, Żelaznej, Ogrodowej. Teren getta szczątkowego w 1945 r. stanowił pustynię gruzów z widocznym kościołem św. Augustyna przy Nowolipkach, ruinami Koszar Wołyńskich i budynkami przy Stawkach pod nr 5/7 i 10.

Po 1945 r. podjęto decyzję o zabudowaniu zrujnowanego terenu po getcie. W latach 1949-57 zabudowano Muranów Południowy. Budynki oraz altanki śmietnikowe wznoszono na nasypach z gruzów, na skwerach usypywano charakterystyczne wzniesienia. Część gruzu przemielono i przerobiono na pustaki gruzobetonowe, które posłużyły za budulec nowych domów. W kolejnych latach powstały osiedla na Muranowie Północnym, a na końcu na Muranowie Zachodnim.

Pamiętać należy, że obecne ulice na tym terenie nie zawsze pokrywają się dawnymi, zwłaszcza w tej najbardziej zniszczonej części. W tkance miejskiej nie istnieją obecnie ulice: Sochaczewska, Gliniana, Szczęśliwa, Kupiecka, Pokorna, Przebieg, Lubeckiego czy Solna. Nie ma też charakterystycznych dla dawnej dzielnicy żydowskiej Nalewek (został jedynie fragment między Arsenałem a Ogrodem Krasińskich, ob. ul. Stare Nalewki) czy placu Muranowskiego. Pojawiły się natomiast wytyczone nowe ulice, jak np. Andersa czy Jana Pawła II. Wiele zaś ulic zmieniło bieg. Ulica Karmelicka nie dochodzi do dawnego Leszna (ob. al. Solidarności), jest za to wydłużona do Stawek, Zamenhofa niegdyś skręcająca od Pawiej nieco w lewo, biegnąca do zbiegu Niskiej, Dzikiej i Stawek, obecnie ma prosty bieg.

Obecna ulica Anielewicza pokrywa się w zasadzie z biegiem dawnej Gęsiej, ale na wysokości skweru przy Muzeum POLIN dostrzec możemy elementy, które świadczą, że jej oryginalny bieg był przesunięty nieco na północ. W trawniku widoczne są kratki ściekowe świadczące, że kiedyś była tam ulica. Podobna sytuacja jest z biegiem ul. Zamenhofa od ul. Pawiej. Czasem można znaleźć takie kratki również w chodniku, co ma miejsce na al. Jana Pawła II u zbiegu z ul. Niską. 

Przy ul. Niskiej odnaleźć można jeszcze jeden wyjątkowy ślad przeszłości. Jest to ślad po kuli zachowany w parkanie otaczającym teren przy budynku Stawki 5/7 od strony Niskiej. Przy Stawki 5/7 w czasie II wojny światowej mieściła się komenda SS. Południowa strona ulicy Niskiej była gęsto zabudowana, a w czasie powstania w getcie Niemcy bezlitośnie podpalali budynki, próbując wystraszyć z nich ukrywających się Żydów. Niektórzy z nich wyskoczyli z okien, co zostało udokumentowane na zdjęciach z raportu gen. Stroopa. Jest bardzo prawdopodobne, że ślad po kuli pochodzi właśnie z tego czasu.

Spod zabudowanego terenu dawnego getta co jakiś czas „wyłaniają się” ślady przeszłości. Czy to przy zwykłych wymianach rur, czy przy rozkopywaniu terenu pod budowę nowych domów, natrafić można na cegły, na fundamenty czy nawet fragmenty murów dawnych budynków.

Dlatego też jesienią 2021 r. na mocy zarządzenia nr 1667/2021 Prezydenta M. st. Warszawy z dnia 01.10.2021 teren po dawnym getcie został objęty ochroną archeologiczną. Argumentowano to tym, że podczas robót ziemnych niejednokrotnie odkrywano i niszczono „materialne świadectwa tragicznych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem getta, kulturą ludności żydowskiej oraz dramatycznych zajść z okresu niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej”. Działo się tak pomimo tego, iż znalazcy takich artefaktów mają obowiązek zabezpieczania znaleziska i informowania konserwatora.

Getto warszawskie powstało w miejscu tętniącej życiem, zamieszkałej przez blisko 250 tys. Żydów dzielnicy. Już od kwietnia 1940 r. Niemcy nakazali odgrodzić ten teren murem jako obszar zagrożony epidemią. Na skutek zniszczeń wojennych fragmenty tego muru przetrwały jedynie w kilku miejscach:

 • podwórze kamienicy przy ul. Złotej 62 – przedwojenna ściana została w czasie wojny jako część muru getta. Dzięki staraniom Mieczysława Jędruszczaka miejsce to zostało wpisane do rejestru zabytków w 1989 r., a na murze umieszczono tablice pamiątkowe.
 • podwórze posesji przy ul. Siennej 55 - fragment oryginalnego, wzniesionego podczas drugiej wojny światowej muru getta. Dzięki staraniom Mieczysława Jędruszczaka miejsce to zostało wpisane do rejestru zabytków w 1989 r., a na murze umieszczono tablice pamiątkowe.
 • zaplecze Domu Parafialnego przy ul. Chłodnej 9 - fragment muru getta stanowiący obecnie zewnętrzną ścianę budynku. Miejsce nie zostało upamiętnione.
 • ul. Okopowa 78 – fragment muru otaczający zabudowania Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede (od strony stacji benzynowej) stanowił jednocześnie mur getta przez cały okres jego istnienia.
 • Budynek przy ul. Stawki 10 (obecnie Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych) – na jego tyłach zachował się fragment muru getta stanowiący granicę Umschlagplatzu. Mur po oczyszczeniu cegieł został zrekonstruowany w 2014.
 • Fragment muru przy ul. Świętojerskiej 13 róg ulicy Nowiniarskiej (przy zjeździe do parkingu na tyłach Sądu Najwyższego).

Do wyznaczenia granicy między gettem a „stroną aryjską” posłużyły też ściany stojących już wcześniej budynków.

 • budynek przy ul. Waliców 11 – ściana budynku podczas II wojny światowej pełniła rolę muru getta.
 • Mur cmentarza żydowskiego przy Okopowej - od 1940 do grudnia 1941 jego północny fragment przy Okopowej oraz fragment od ulic Młynarskiej, Smętnej i Spokojnej stanowił mur getta.
 • Gmach Sądów przy al. Solidarności 127 (dawniej Leszno 53/55) – boczne ściany oraz mury dziedzińców wewnętrznych wyznaczały granicę getta od listopada 1940 do sierpnia 1942.
 • kamienica przy ul. Chłodnej 41 – od listopada 1940 do grudnia 1941 boczna ściana tej kamienicy stanowiła fragment granicy małego getta na tyłach posesji przy ulicy Wroniej 56.
 • Kamienica przy ul. Krochmalnej 4 (dawniej 28) – od listopada 1940 do grudnia 1941 boczna ściana stanowiła fragment północnej granicy małego getta.
 • Kamienica przy ul. Ogrodowej 55 – od listopada 1940 do grudnia 1941 boczna ściana stanowiła fragment zachodniej granicy małego getta biegnącej na tyłach posesji przy ulicy Wroniej 66.

W latach 2008-2010 r. w Warszawie odsłonięto 22 pomniki upamiętniające przebieg muru getta. W skład każdego pomnika weszła tablica z wyrytymi granicami getta oraz zatopiona w chodniku podłużna płyta z napisem Mur getta/Ghetto wall 19401943. Projekt przygotowali Eleonora Bergman i Tomasz Lec. Pomniki umieszczono w następujących miejscach:

 • ul. Przebieg – tu przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej i Żoliborskiej był północno-wschodni narożnik getta.
 • ul. Freta przy ul. Franciszkańskiej – tu był wschodni skraj północnej części getta.
 • ul. Nowiniarska za budynkiem Sądu – zachował się tu niewielki fragment muru getta. Obszar Nowego Miasta od ul. Bonifraterskiej na wschód został wyłączony z getta w grudniu 1941 roku.
 • dawne Nalewki (ob. Stare Nalewki) u zbiegu z ul. Świętojerską – było tu wejście do getta. Tędy 19 kwietnia 1943 r. o świcie wjechały oddziały SS, aby zdusić powstanie w getcie.
 • ul. Leszno 76.
 • ul. Bielańska na wysokości d. Banku Polskiego.
 • ul. Biała (około 1950 r. przesunięta około 200 m na zachód).
 • ul. Chłodna przy ul. Żelaznej – w pobliżu dawnej kładki łączącej tzw. duże i małe getto.
 • plac Mirowski – tędy biegła północna granica tzw. małego getta
 • plac Żelaznej Bramy.
 • ul. Świętokrzyska na wysokości ul. Zielnej.
 • Pałac Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej – tu był południowo-wschodni narożnik getta.
 • ul. Twarda róg ul. Żelaznej – tu był południowy narożnik getta i do 20 stycznia 1941 r. brama do getta.
 • ul. Grzybowska przy ul. Żelaznej – niegdyś jedna z bram do getta.
 • ul. Chłodna przy ul. Wroniej – od 15 listopada 1940 do 18 listopada 1941 r. było tu wejście do getta.
 • ul. Żelazna przy ul. Leszno.
 • ul. Młynarska przy murze cmentarza żydowskiego.
 • ul. Okopowa, południowo-wschodni narożnik cmentarza żydowskiego.
 • ul. Okopowa, u wylotu ul. Stawki.
 • ul. Dzika w rejonie al. Jana Pawła II – tu był północno-zachodni narożnik getta.
 • ul. Dzika przy ul. Stawki – tu od stycznia 1942 r. była brama getta.
 • ul. Sienna 53 – fragment muru przy XII LO im. H. Sienkiewicza.

Bibliografia: 

 • Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, wyd. 2, Warszawa 2013.

 

Drukuj