Aszkelon

Aszkelon (hebr. Asqelon, staroż. Askalon) – miasto w Izraelu, w Okręgu Pd., na wybrzeżu Morza Śródziemnego; wzmiankowane w III tysiącleciu p.n.e.; od 1280 p.n.e. pod władzą Egiptu, od ok. 1200 p.n.e. Filistynów; jedno z 5 miast filistyńskich wymienianych w Starym Testamencie; Izrael oskarżał mieszkańców miasta o bałwochwalstwo (m.in. kult Asztarte); w VIII i VII w. p.n.e. zdobywane przez Asyryjczyków (734 i 703) i Scytów (630), w IV w. p.n.e. przez Aleksandra III Wielkiego; rodzinne miasto Heroda Wielkiego; od IV w. siedziba biskupa; 640 zdobyte przez Arabów; od 1153, po zdobyciu przez krzyżowców, biskupstwo łac.; 1187 zdobył je i zburzył Saladyn, 1270 zniszczone ostatecznie podczas najazdu sułtana mameluckiego Bajbarsa; w wyniku prac wykopaliskowych (1920-24) odkryto m.in. ruiny bazyliki bizant. i kościoła krzyżowców; obecnie liczy ok. 60 tys. mieszkańców; ośrodek przemysłowy, morski port naftowy, węzeł komunikacyjny, osiedla mieszkaniowe typu miasto ogród.

© Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.