Szekel

szekel [hebr. šāqal ‘ważyć’], sykl [gr. síklos]:

1) staroż. jednostka wagowa na Bliskim Wschodzie, równa 1/60 miny;

2) srebrna moneta fenicka i żydowska V w. p.n.e.–II w. n.e.; bity podczas I powstania judejskiego (66–70 r.) ważył 13–14 g;

3) jednostka monetarna Izraela od 1980, dzieli się na 100 agor.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.