Ukraińska Powstańcza Armia

Ukraińska Powstańcza Armia: ukraińska niepodległościowa organizacja wojskowa, działająca w latach 1942-1947 na terenie zachodniej Ukrainy. Podlegała Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Na przełomie 1943/44 roku liczyła 40 tys. członków. Dowodził nią początkowo R. Klaczkiwski, a od października 1943 R. Szuchewycz. W ramach UPA tworzono oddziały partyzanckie, które walczyły przeciw niemieckim okupantom i partyzantom sowieckim, a w okresie od wiosny 1943 do początków 1945 przeprowadziły krwawą czystkę etniczną na terenach Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, w której zamordowano ok. 100 tys. Polaków. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na te tereny w 1944 roku, UPA prowadziła przeciw niej udane akcje dywersyjne. Została rozbita na Ukrainie dopiero w kwietniu 1946 roku, zaś na ziemiach polskich (Podkarpacie, Zamojszczyzna) w 1947 roku.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.