Umschlagplatz

kolejowy plac przeładunkowy przy ul. Stawki, na północnej granicy getta warszawskiego. Do VI 1942 przy tutejszej bocznicy działało 120-osobowe Transferstelle(biuro przeładunkowe) obsługujące cały oficjalny ruch towarowy między gettem a światem zewnętrznym. W lecie 1942 oraz w I i V 1943 wysyłano stąd do obozów zagłady pociągi z warszawskimi Żydami.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.