Yad Vashem (Jad wa-Szem)

Yad Vashem, Jad wa-Szem (hebr., Imię Wieczne), Instytut Pamięci Narodowej – instytucja państwowa Izraela, która powstała w 1946 r. w Jerozolimie, działa zgodnie z ustawą Knesetu z 18.05.1953 roku. Pieczę nad nim sprawuje minister edukacji, działalnością kieruje Rada i Zarząd. W Yad Vashem powstało Mauzoleum Pamięci 6 mln Ofiar Holocaustu (z wiecznym ogniem i nazwami miejsc zagłady, Muzeum Historycznym, Halą Imion, w której zarejestrowano wszystkie ustalone nazwiska pomordowanych Żydów), centrum badawcze i oświatowe, archiwum, biblioteka, muzeum sztuki, wydawnictwo. Działa też komisja nadająca medale Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 1962 r. wytyczono Aleję Sprawiedliwych (później także Ogród Sprawiedliwych), gdzie rosną drzewa posadzone przez wyróżnionych tym medalem. Na terenie Yad Vashem zbudowano pomniki: zniszczonych gmin żydowskich, 1,5 mln dzieci zamordowanych w czasie Zagłady, żołnierzy, partyzantów i bojowników gett, bohaterów warszawskiego getta, ofiar obozów koncentracyjnych i zagłady, m.in. Janusza Korczaka. Yad Vashem uczestniczył w opracowaniu Encyclopaedia of the Holocaust (1990), opublikował wielotomową historię gmin żydowskich, od 1957 r. wydaje rocznik „Yad Vashem Studies”.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.