• Abramowicz Zofia, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003
 • Alabrudzińska E., Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918–1939, Studia Judaica, 2002/2003, 5: 2002 nr 2(10) – 6: 2003 nr 1(11), s. 117–129.
 • Bender Sara, Mit o powstaniu w getcie Białostockim [in:] Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. Aleksandra Namysło, Katowice 2008
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, JHI, Warsaw 1996.
 • Bialystoker Wegn, Buenos Aires 1947.

  Białystok [entry] [in:] Encyclopaedia Judaica, vol. 3, red. Fred Skolnik, Michael Berenbaum, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London, 2007.
 • Białystok [entry] [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. I, red. Shmuel Spector, Geofrey Wigoder, New York 2001.
 • Bronsztejn Szyja, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym: studium statystyczne, Wrocław – Warsaw – Kraków 1963.
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warsaw 1990.
 • Cieśluk Katarzyna, By się nie poddać woli okupanta [in:] Białostoccy Żydzi, vol. 2, History Institute of the Branch of the University of Warsaw in Białystok, Białystok 1997.
 • Cytron Tuvia, The History of the Bialystok Ghetto Uprising, Tel Aviv 1995.
 • Datner Szymon, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1946.
 • Der Bialystoker Yizkor Buch [Book of Memory of Białystok (Księga Pamięci Białegostoku)], The Bialystoker Center, New York 1982.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, vol. I, red. Adam Dobroński, Białystok 1993.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, vol. II, red. Adam Dobroński, Waldemar Monkiewicz Białystok 1997.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, vol. III, red. Adam Dobroński, Białystok 2000.
 • Białostoccy Żydzi, Bialystoker Jews, red. Adam Dobroński, vol. IV, Białystok 2002.
 • Dobroński Adam, Białystok. Historia miasta, Białystok 2001.
 • Dobroński Adam, Szczygieł-Rogowska Jolanta, Białostoczanie. Lata 20-te, lata 30-te, Białystok 2007.
 • Dolistowska Małgorzata, Architektura rezydencjalna i mieszkaniowa Białegostoku na przełomie XIX i XX wieku (1890—1914). Chosen topics, “Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, Białystok 2001, vol. V.
 • Fijałkowski Paweł, Rakowski Stefan, Żydzi na ziemiach polskich, Warsaw 1992.
 • Żydzi Białostoccy: getto — KL Stutthof — KL Auschwitz, red. Krzysztof Filipow, Urszula Kraśnicka, Białystok 2003.
 • Gertz Nurith, Gertz Deborah, El Ma Shenamog, Not from Here, Am Oved, Tel Aviv 1997.
 • Grosman Chaika, The Underground Army: Fighters of the Bialystok Ghetto, New York 1987 [book published in Hebrew, Spanish and German].
 • Hershberg Abraham, Mark Yudl, Pinkas Bialystok; grunt-materyaln tsu der geshikte fun di yidn in Bialystok biz nokh der ershter velt-milkohme, (The chronicle of Bialystok; Basic Material for the History of the Jews in Bialystok Until the Period after the First World War), New York, Bialystok Jewish Historical Association, New York 1949–1950.
 • Jagielski Jan, Cmentarze żydowskie w Polsce, “Studia z dziejów Żydów w Polsce”, vol. 1, JHI Warsaw 1995.
 • Kowalczyk Józef, Zagłada Żydów w regionie białostockim, Warsaw 1988.
 • Lech Marian, Dzieje i obraz Białegostoku w XVIII wieku, “Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, red. Henryk Majecki, vol. V, 2001.
 • Lechowski Andrzej, Białystok. Przewodnik historyczny, Białystok 2006.
 • Leszczyński Anatol, Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r., Wrocław 1980.
 • Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy, red. Antoni Lubkiewicz, Białystok 1921.
 • Mark Bernard, Ruch oporu w getcie białostockim. Samoobrona – zagłada – powstanie, Jewish historical Institute, Warsaw 1952.
 • Pisar Samuel, Z krwi i nadziei, Białystok 1992.
 • Przewodnik po Białymstoku i okolicy, Polish Sightseeing Society (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze), Białystok 1939.
 • Rocznik statystyczny 1947, Warsaw 1947.
 • Rogalewska Ewa, Getto białostockie, Białystok 2008.
 • Romaniuk Zbigniew, Żydzi białostoccy do 1915 roku, “Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku”, red. Henryk Majecki, vol. V, Białystok 2001.
 • Samid Yaacov, The Immortal Spirit, The Bialystok Hebrew Gymnasium Poland, 1919–1939, Haifa 1995.
 • Sefer Bialystok: gevidmet dem heylikn ondenk fun undzere kedoyshim, tsum 20tn yortog fun khurbn fun undzer heymshtot (Sefer Bialystok: an everlasting memorial to the heroes and martyrs of annihilated Bialystok, published upon the 20th anniversary of their death, 1943 - 1963, Editorial committee: Mordecai W. Bernstein [et al], New York, Book Co 1963.
 • Shmulewitz Izaak, Der Bialystoker Yisker-Bukh, New York, Bialystoker Center 1982.
 • Sokołowski Mariusz, Historia białostockich Żydów 1658-1943, in: http://www.szlak.uwb.edu.pl/kronika.html [accessed on 2 February 2009].
 • Szalmuk (Bekker) Mira, From Tragedy to Triumph, Puma Press, Melbourne 1997.
 • The Bialystoker Memorial Book, New York 1982.
 • Walka i zagłada Białostockiego Ghetta, Białystok Ghetto, CZKH, Łódź 1946.
 • Wasilewski Tomasz, Kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego w XVII-XVIII wieku, “Studia i materiały do dziejów Białegostoku”, vol. IV, Białystok 1985.
 • Wierzbicki Marek, Polacy i żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko- żydowski na ziemiach połnocno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939 - 1941), Warsaw 2006.
 • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland, The Ipswich Press, Ipswich 1998.
 • Wiśniewski Tomasz, Białystok David, Bożnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
 • Wiśniewski Tomasz, Białystok w Starej Pocztówce, Białystok 1990.
 • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992.
 • Wiśniewski Tomasz, Cmentarze Żydowskie w Białymstoku, “Studia Podlaskie” 1989, vol. II.
 • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland – A Guide for Yesterday and Today, Ipswich Press, 1995.
 • Wiśniewski Tomasz, Ludwik Zamenhof, Białystok 1987.
 • Wolkenberg Helena, Los dzieci białostockiego getta, [in:] Dzieci oskarżają, red. Maria Hochberg-Mariańska, Noe Gruss, Kraków – Łódź – Warsaw 1947
 • A comprehensive bibliography concerning the history and holocaust of the Jews from Białystok can be found in the following publication: Ewa Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008, pp. 263–275.

Literary works, memories, autobiographies

 

 • Bender Sara, Facing Death, The Jews in Bialystok 1939 - 1943, Tel Aviv 1997.
 • Jable Arnold, Eidlshteiner un Ash, Jewel and Ashes, Melbourne 1997.
 • Jedwab Lena, Girl With Two Landscapes, The Wartime Diary of Lena Jedwab, 1941 - 1945, Holmes & Meier, New York 2002.
 • Klibanski-Winicki Bronia, Ariadne, The Revolt, Tel Aviv 2002.
 • Midler Ben, The Life of a Child Survivor from Bialystok Poland, USA 1999.
 • Mielnicki Michel, Numbro John, Bialystok to Birkenau, Canada 2000.
 • Raizner Raphael, Der Umkum fon Bialystoker Yedentum 1939 - 1945.
 • The Annihilation of Bialystok Jewry, Melbourne 1948.
 • Sheraton Miri, The Bialy Eaters: The Story of a Bread and a Lost World, Broadway Books, New York 2002.
 • Yahav Miriam, Shewach Merka, My Daughter, May be You..., Beer Sheva 1994.

   

 

Print