Najstarszy cmentarz żydowski w Biłgoraju został założony prawdopodobnie pod koniec XVI w. w pobliżu starej synagogi, poza granicami ówczesnego miasta lokacyjnego. Nekropolia, choć nieużytkowana i pełniąca funkcję pastwiska, przetrwała aż do czasów II wojny światowej. Miała kształt prostokąta o wymiarach 36 x 54 m. Powierzchnia wynosiła 0,2 ha.

Na gruncie rozciągniętym na zachód i południe od cmentarza istniał przed 1939 r. kompleks budynków należących do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Biłgoraju: domy modlitwy, cheder, synagoga, przytułek, łaźnia, dom kahalny. Nazywano to miejsce placem bożniczym[1.1].

Cmentarz został ostatecznie zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. Po wojnie jego teren zabudowano[1.2]

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Dokumentacja sądowa i geodezyjna dotycząca obiektów gminy żydowskiej w Biłgoraju. Zaświadczenie Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych w Biłgoraju z dn. 24.I.2008 r. oraz plan sytuacyjny placu i budynków należących do Gminy wyznaniowej żydowskiej w m. Biłgoraj – listopad 1928 r.
  • [1.2] Brzozowska Z., Trzciński A., Cmentarze żydowskie w Biłgoraju, [w:] Biłgoraj, czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. M. Adamczyk-Garbowska, B. Wróblewski, Lublin 2005, ss. 107–108.