„Czenstochower Jidyszer Kurier” (jid. „Częstochowski Kurier Żydowski”) – dziennik ukazujący się w latach 1931–1936 (z przerwami). Pismo nawiązywało do warszawskiego dziennika „Jidyszer Kurier”. Nakład wynosił około 1000 egzemplarzy[1.1].

Drukuj
Przypisy