„Kwartalnik Zrzeszenia Koncesjonariuszy Żydowskich Szkół Średnich w Polsce” wychodził w Częstochowie w 1930 roku. Językiem pisma był polski. Poświęcano w nim wiele uwagi sprawom wychowania i nauczania należących do zrzeszenia. Redaktorem był dr F. Axer. Kwartalnik był drukowany w drukarni „Polska” mieszczącej się w przy ul. Herbskiej 10[1.1].

Drukuj
Przypisy