• Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, t. I, red. J. Garbarcik, S. Cynarski, Kraków 1972–1995.
  • Kuropatnicki E. A., Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1858.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Potocki A., Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, Rzeszów 2008.
  • Rączy E., Ludność żydowska w Krośnie 19191939, Krosno 1997.
  • Rączy E., Ludność żydowska w Krośnie do 1919 r., Krosno 1995.
  • Rączy E., Ludność żydowska w Krośnie 1939-946, Krosno 1999.
  • Sarna W., Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, Przemyśl 1898.
  • Więcek Z., Krosno w czasie okupacji hitlerowskiej, Krosno 2008.

 

 

Drukuj