W 1909 r., w setną rocznicę śmierci Berka Joselewicza uzyskano zgodę władz rosyjskich na usypanie kopca i ustawienie głazu na grobie.

Grób Berka znajduje się 1,5 km od Kocka – wedle tradycji lokalnej dlatego, że Polacy nie chcieli pochować Joselewicza na cmentarzu rzymskokatolickim, a Żydzi – na cmentarzu żydowskim. Sprawą miał zając się miejscowy rabin, który ponoć powiedział: „Niech los zadecyduje”. Położono więc trumnę na wóz ciągnięty przez woły. Berek został pochowany tam, gdzie zwierzęta zatrzymały się, czyli przed wsią Białobrzegi[1.1]. Pomnik znajduje się po prawej stronie drogi.

Na głazie umieszczono napis: „Berek Joselewicz ur. 1760 – zg. 1809. Tu pochowany”. (Joselewicz w rzeczywistości urodził się w 1764 roku). Przed kopcem położono drugi kamień, a na nim wyryto napis: „Berek Joselewicz Józef Berko vel Berk ur. w Kretyndze na Litwie. Pułkownik wojsk polskich, szef szwadronu 5-go pułku strzelców konnych Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Kawaler krzyżów Legii Honorowej Militari, zginął w bitwie pod Kockiem 1809 roku. Tu pochowany. Nie szacherką nie kwaterką lecz się krwią dorobił sławy. W stuletnią rocznicę zgonu 1909 r.” Inicjatorem wykonania monumentu był właściciel dóbr kockich Edward hr. Żółtowski.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Gajewski M., Berek Joselewicz, [w:] Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, oprac. M. Jesionowski, M. Futera, Kock 1997.s. 13.