• Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczpospolitej Krakowskiej 1772–1868, Lwów [1914].
 • Cohen Ch.G., Shtetl Finder: Jewish Communities in the 19th and Early 20th Centuries in the Pale of Settlement of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia, Galicia, and Bukovina, with Names of Residents, Los Angeles 1980, s. 108.
 • Gil H., Wadowice kartki z rodzinnego albumu, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2009.
 • Kępińska A., Cmentarz żydowski w Wadowicach, „Wadoviana” 2008, nr 11.
 • Klistała J., Martyrologium mieszkańców ziemi oświęcimskiej, andrychowskiej, wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2008.
 • Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. A. Nowakowski, Warszawa 1994.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Nowakowski A., Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985.
 • Pinkas Ha-Kehilot. Polin, t. 3: Galicja ha-Maarawit we-Silezja, red. A. Wein, A. Weiss, Jeruszalajim 1984, ss. 124–129.
 • Podyma A., Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie, „Wadoviana” 2001, nr 6.
 • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005.
 • Sefer Zikaron le-kehilot Wadowice, Andrychow, Kalwarja, Myslenice, Sucha, red. D. Jakubowicz, Ramat Gan 1967; [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1723 [dostęp: 27.11.2013].
 • Statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Wadowicach, Wadowice 1898.
 • Studnicki G., Wadowice, karty z przeszłości, Wadowice 1992.
 • Wadowice, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII: Warmbrun - Worowo,  red. B. Chlebowski, Wł. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1893, ss. 879–887.
 • Wadowice, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, ss. 1420-1421.
 • Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki. Wadowice 1997.
 • „Wadoviana. Numer monograficzny: Wadowiccy Żydzi” 2005, nr 9.

 

Drukuj