• Chodkiewicz B., Ogólna charakterystyka stosunków polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie powiatu radzymińskiego, „Rocznik wołomiński” 2012, t. 8.
  • Kielak T., Tragiczne losy ludności żydowskiej w Wołominie w latach 19391943, „Rocznik wołomiński” 2008, t. 4.
  • Kwapiszewska K., Wołomińscy Żydzi, „Rocznik wołomiński” 2006, t. 2.
  • Maciążek J., Moje kontakty z wołomińskimi Żydami, „Rocznik wołomiński” 2007, t. 3.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich w latach 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.
  • Sefer zikaron le-kehilat Wolomin / Volomin. A Memorial to the Jewish Community of Volomin (Poland), red. Sz. Kanc, Tel Awiw 1971.
  • Skibińska A., Powroty ocalałych, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007, ss. 505–599.
  • Wolomin, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 3:  Seredina-Buda–Z, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, ss. 1460-1461.

 

Drukuj