Akcja „Wisła”

operacja wysiedlania ludności ukr. z pd.-wsch. Polski 1947, – „Wisła”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.