Bat micwa

Bat micwa (hebr., córka przykazania) – w judaizmie dziewczynka osiągająca religijną pełnoletność po ukończeniu 12 lat. Od tego momentu musi ona stosować się do różnych przepisów religijnych. W żydowskich gminach reformowanych i konserwatywnych ceremonię bat micwy obchodzi się w synagodze (dziewczynka odczytuje fragmenty Tory), a Żydzi ortodoksyjni odprawiają ją w domu (rzadziej w synagodze, ale nawet wtedy dziewczynki czytają nie Torę, lecz inne pisma). Od tej chwili dziewczynka osiąga religijną pełnoletność i zobowiązana jest do przestrzegania przykazań. W judaizmie reformowanym, uznającym całkowite równouprawnienie religijne kobiet, obrzęd bat micwy jest obchodzony szczególnie uroczyście, ponadto od 1971 r. kobiety mają prawo sprawować funkcje rabinów.

>> Przeczytaj także: Bar micwa

Renata Piątkowska

Tekst powstał na podstawie książki „Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon”, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.